Политика на поверителност

Политика за поверителност

Добре дошли в vipoferta.bg. Ние вярваме, че заслужавате нужното уважение, когато става въпрос за сигурност и използване на лична информация, така че ние Ви предлагаме нашата политика за поверителност, описана възможно най-ясно по-долу. Нашата политика за сигурност се прилага за всички настоящи и бивши клиенти и може да бъде променяна през различните периоди от време. Запазваме си правото да актуализираме и променяме тази политика по всяко време, с или без предизвестие.

Вашето съгласие

С предоставянето на данните си и/или използване на нашите услуги, Вие приемате тази политика за поверителност и давате изрично съгласие за използване и разкриване на лична информация по начина, описан по-долу. Ако отхвърляте някой от възможните начини за използване, описани по-долу, моля не се регистрирайте.

Сигурност

Ние осъзнаваме необходимостта от подходяща защита и управление на личната и финансовата информация, която ни предоставяте. Ето защо, защитаваме тази информация чрез технологии за криптиране и чрез ограничаване на достъпа на служителите до базите данни. Съхраняваме данни в шифрован вид на компютри и контролираме достъпа чрез подсигурени интернет страници. Нашите системи за сигурност отговарят и/или надвишават стандартите, приети в сектора, като постоянно следим за най-новите интернет приложения, за да гарантираме, че нашите системи се развиват съгласно изискванията. Ние тестваме системите си редовно, за да се уверим, че механизмите за сигурност са изправни.

Събиране на лични данни

Ние събираме информация за Вас директно от Вашата онлайн заявка. Можем да използваме данните, които Ви идентифицират (Вашата лична информация), за редица неща: за статистически анализ, за развитие и подобряване на нашите продукти, за обновяване на нашия архив, за извършване на проверки и пазарни изследвания и др.

Ако искате да изтриете и заличите профила си, пишете на office@vipoferta.bg

{* *}